Camera Tiên Phong

Camera Tiên Phong

Địa chỉ: Số 66, Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng

Tel: 02253.603.208 - Hotline: 0702.224.224

Fax: 02253.603.208

Email: tienphongcamera@gmail.com

0702.224.224 Yêu cầu báo giá