Camera Tiên Phong

Camera Tiên Phong

Địa chỉ: Số 66, Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng

Tel: 0762.44.66.44 - Hotline: 0762.44.66.44

Fax: 02253.603.208

Email: tienphongcamera@gmail.com

0762.44.66.44 Yêu cầu báo giá