Camera Tiên Phong

Camera Tiên Phong

Địa chỉ: Số 66, Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng

Tel: 01262.44.66.44 - Hotline: 01262.66.44.66

Fax: 02253.603.208

Email: tienphongcamera@gmail.com

01262.66.44.66 Yêu cầu báo giá